Energetyka

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie energetyki. Zapewniamy projektowanie, wykonanie i montaż instalacji elektrycznych. Z zastosowaniem nowoczesnych technologii wykonujemy pełen zakres prac elektryczno-montażowych. Oferujemy wykonanie: elektroenergetycznych sieci niskiego i średniego napięcia, sieci transformatorowych i instalacji oświetlenia ulicznego. Zapewniamy również montaż agregatów i wykonanie pomiarów elektrycznych.

instalacja energetyczna doprowadzająca

Nasi fachowcy posiadający niezbędne uprawnienia instalatorskie sprawnie i precyzyjnie wykonują wszystkie zadania. Usługi realizujemy z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu i z zachowaniem najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa, dlatego powierzając nam wykonanie instalacji elektrycznych, zyskują Państwo gwarancję niezawodności.

Zależnie od potrzeb wykonujemy sieci średniego napięcia SN i linie niskiego napięcia nn w technologii napowietrznej lub kablowej. Linie elektroenergetyczne wykonujemy na terenach miejskich, podmiejskich i wiejskich, proponując rozwiązania dostosowane do specyfiki terenu. Budujemy również stacje transformatorowe umożliwiające odbiór prądu o odpowiednim napięciu. Poza instalacjami nowymi zajmujemy się również modernizacją instalacji istniejących – oferujemy przeróbki lub rozbudowę sieci elektroenergetycznych.